ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA

Chế độ của người lao động khi nghỉ việc theo Quyết định 176 thế nào?

Kính thưa Luật sư! Tôi xin được tư vấn nội dung sau: Trường hợp Bố tôi nghỉ chế độ theo Quyết định số 176/HĐBT ngày 09/10/1989, bố tôi có tên trong danh sách những người thôi việc hưởng 1 lần theo 176. Tuy nhiên phần thanh toán đến nay bố tôi chưa được nhận tiền. Trong danh sách thanh toán theo 176 không có người ký nhận tiền (ký xác nhận vào danh sách quyết toán, phần nhận tiền), chỉ có chữ ký của lãnh đạo, kế toán, đóng dấu của công ty Thương nghiệp và có xác nhận của UBND cấp huyện.
Bố tôi đã gặp và có xác nhận những người liên quan và họ nói là đã có quyết toán cho những người có tên nghỉ chế độ 176, có người nhận tiền thay (Thủ quỹ). Tuy nhiên không có ký xác nhận phần danh sách nhận tiền. Vậy trường hợp này giải quyết thế nào, thẩm quyền cơ quan nào giải quyết? Có cách nào giải quyết hay không? căn cứ quy định nào? Kính mong Luật sư phúc đáp. Chân thành cảm ơn!
Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty . Với yêu cầu tư vấn của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:
Căn cứ theo Quyết định 176-HĐBT về việc sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh, tại mục 3 của Quyết định này quy định cụ thể về các chính sách đối với người lao động khi sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh như sau:
3. Các chính sách.
a) Chế độ thôi việc.
Đối với số lao động ra làm việc ở khu vực ngoài kinh tế quốc doanh được thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc thì cứ mỗi năm công tác liên tục được trợ cấp một tháng lương cơ bản cộng phụ cấp (nếu có), tối thiểu là 3 tháng, do đơn vị trả, Nhà nước trợ giúp một phần đối với đơn vị có nhiều khó khăn nhưng tối đa không quá 1/2 số trợ cấp, phần trợ giúp này phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.
Trợ cấp theo chế độ này được chi trả trực tiếp một lần cho người lao động. Nếu nguồn chi trả và số tiền mặt có khó khăn thì bàn với người lao động trả rải ra một số lần.
b) Chế độ trợ cấp tạm ngừng việc.
Trong trường hợp công nhân tạm thời nghỉ việc trọn tháng trở lên đến 3 tháng được hưởng trợ cấp tạm ngừng việc từ nguồn của xí nghiệp. Nếu kéo dài trên 3 tháng, thì xem xét chuyển sang chế độ thôi việc trợ cấp 1 lần. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn mức trợ cấp tối thiểu tạm thời ngừng việc để các xí nghiệp vận dụng phù hợp với khả năng của mình.
c) Chế độ hưu trí và trợ cấp mất sức lao động.
- Cho phép các đơn vị kinh tế quốc doanh áp dụng điều kiện giảm tuổi về hưu theo Quyết định số 227-HĐBT ngày 29-12-1987 của Hội đồng Bộ trưởng đối với số công nhân sản xuất mà đơn vị không có nhu cầu sử dụng.
- Chế độ trợ cấp mất sức lao động hiện hành (quy định tại Nghị định số 236-HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng) được sửa đổi để áp dụng thống nhất cho số cán bộ, công nhân viên chức về nghỉ từ khi có Quyết định này như sau.
Công nhân viên chức về nghỉ mất sức lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng, thời hạn trợ cấp hàng tháng bằng 1/2 thời gian công tác đã quy đổi (trừ một số đối tượng đặc biệt do Nhà nước quy định).
Đối với số công nhân viên chức đang nghỉ hưởng chế độ mất sức lâu nay, Bộ Lao đông - Thương binh và xã hội cùng Bộ Tài chính và các ngành Liên quan nghiên cứu sửa đổi chế độ mất sức lao động hiện hành và phương án triển khai, trình Hội đồng Bộ trưởng xem xét và quyết định để thực hiện từ ngày 1-1-1990.
Như vậy, trường hợp bố bạn nghỉ theo Quyết định 176-HĐBT thì bố bạn được giải quyết chế độ theo quy định nêu trên. Theo thông tin bạn cung cấp thì bố bạn có tên trong danh sách được thanh toán chế độ theo Quyết định 176-HĐBT, bố bạn chưa được nhận tiền, tuy nhiên trong danh sách nhận tiền không có người ký nhận tiền, có chữ ký của lãnh đạo, kế toán, đóng dấu của công ty Thương nghiệp và có xác nhận của UBND cấp huyện. Bố bạn đã gặp có xác nhận những người liên quan và được biết người nhận tiền thay là thủ quỹ (không có ký xác nhận của thủ quỹ trong phần danh sách nhận tiền).
Trong trường hợp này, bố anh cần xác minh thêm thông tin từ người nhận tiền thay là thủ quỹ, trường hợp nếu người thủ quỹ có nhận thay và đang quản lý số tiền của ban bạn thì ba bạn làm thủ tục nhận tiền. Trong trường hợp, nếu phía người thủ quỹ không giữ hay không quản lý số tiền trên thì anh có thể khiếu nại đến Công ty Thương nghiệp nơi ba bạn làm việc yêu cầu giải trình về sự việc, đồng thời nếu công ty chưa chi trả thì yêu cầu công ty chi trả chế độ theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp, không được giải quyết thì ba bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Phòng lao động thương binh và xã hội yêu cầu giải quyết.
Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.