ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA

Cho người khác mượn xe máy, cẩn thận Ở TÙ

Thực tế việc mượn xe máy của người khác diễn ra phổ biến, dễ dàng. Tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại, thậm chí làm chết người khiến người chủ sở hữu (chủ xe) phải liên đới bồi thường thiệt hại, đặc biệt hơn có khả năng bị TÙ TỘI trong khi bản thân không hề gây tổn hại đến người khác. Những chuyện tưởng rằng từ trên trời rơi xuống, thế nhưng nó lại được quy định trong luật nhằm hạn chế việc thiếu trách nhiệm đối với tài sản của mình.

         Xét về dân sự, căn cứ Khoản 3 điều 584 BLDS hiện hành, đối tượng còn phải bồi thường thiệt hại vì tài sản do mình sở hữu gây ra. Bên cạnh nó, căn cứ Điều 591 BLDS nếu có thiệt hại về tính mạng thì đối tượng phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

     Đặc biệt, người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện lái xe mà gây tai nạn thì bị xử lý hình sự theo tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ ( Khoản 1 Điều 264 BLHS hiện hành), cụ thể: Người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau: Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. Thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm

     

      Kết luận: Trước khi cho người khác mượn xe, nên xác định người mượn đủ điều kiện tham gia giao thông hay không, để tránh rủi ro cho bản thân.