ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA

Tư vấn pháp luật lao động

Đối với lĩnh vực pháp luật Lao động CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA tư vấn các quy định liên quan đến lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động và các vấn đề khác liên quan như sau:
 
1. Phương thức tư vấn luật Lao động
- Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng, trụ sở Công ty, Tư vấn tại văn phòng trụ sở làm việc của cá nhân tổ chức đề nghị tư vấn;
- Tư vấn qua Email 
- Tư vấn qua điện thoại(Áp dụng trong trường hợp khách hàng không có thời gian bố trí đến tư vấn trực tiếp và cần tư vấn gấp nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian) Sau khi kết nối với luật sư quý khách sẽ được tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động quý khách đang vướng mắc.
 
2. Nội dung luật sư tư vấn pháp luật về Lao động
- Tư vấn về hợp đồng lao động
+   Tư vấn về độ tuổi giao kết hợp đồng lao động; Tư vấn về các hình thức hợp đồng lao động;
+   Tư vấn về nội dung hợp đồng lao động;
+   Tư vấn về thử việc;
+   Tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;
+   Tư vấn về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động;
+   Tư vấn về chấm dứt gợp đồng lao động;
+   Tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
+   Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;
- Tư vấn về tiền lương
+   Tư vấn về hình thức trả lương;
+   Tư vấn về trả lương trong trường hợp ngừng việc;
+   Tư vấn về chế độ phụ cấp lương, thưởng, chế độ nâng lương cho người lao động;
+   Tư vấn về tạm ứng lương cho người lao động.
- Tư vấn quy định về kỷ luật lao động và bồi thường vật chất
+   Tư vấn về các hình thức kỷ luật lao động;
+   Tư vấn về thủ tục tiến hành kỷ luật lao động;
+   Tư vấn về Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại;
>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi: 0899 790 999
- Tư vấn về An toàn lao động, vệ sinh lao động
+   Tư vấn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+   Tư vấn về các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
+   Tư vấn về trách nhiệm hỗ trợ và bồi thường cho người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
+   Tư vấn thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Luật sư hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong lao động
+   Tư vấn giải quyết Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
+   Tranh chấp bề bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
+   Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
+   Tranh về bảo hiểm xã hội;
+   Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
>> Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu dịch vụ luật sư Lao động
Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan
>>  Dịch vụ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp dân sự
>>  Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự
>>  Dịch vụ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp lao động