ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA
Post

Tiền phúng viếng có phải là di sản thừa kế không?

Khi người thân không may qua đời, sẽ có nhiều quyền và nghĩa vụ phát sinh. Di sản thừa kế là một trong những điều mà có khá nhiều người quan tâm. Trong di sản thừa kế thì bao gồm rất nhiều tài sản khác nhau. Vậy đặt ra câu hỏi, tiền phúng viếng có phải di sản thừa kế để chia đều cho các thành viên trong gia đình hay không?

Xem thêm
Post

Tự ý bỏ cọc mua đất, người mua phải bồi thường thế nào?

Khi chưa thể thực hiện ngay việc mua bán đất nhưng muốn được “đảm bảo” sẽ mua bán thuận lợi, các bên thường chọn ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất. Tuy nhiên, khi không đủ điều kiện để thực hiện tiếp hợp đồng mua bán đất, người mua phải bồi thường thế nào với hợp đồng đặt cọc đã ký?

Xem thêm
Post

Trường hợp nào được phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của người dân hiện nay khá cao bởi vì nhu cầu về nhà ở, canh tác và các nhu cầu khác. Điều này cũng dễ khiến người dân nhẫm lẫn về quyền chuyển mục đích sử dụng đất của họ do không phải trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng có thể chuyển mục đích sử dụng đất. Vậy trong trường hợp nào người dân được phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất?

Xem thêm