ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA
Post

04 lỗi vi phạm giao thông không bị phạt tiền

Đa phần các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đều sẽ bị phạt tiền, trong một số trường hợp còn bị xử phạt bổ sung. Tuy nhiên, có những lỗi người vi phám sẽ không bị phạt tiền.

Xem thêm