ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA
Post

Cho người khác mượn xe máy, cẩn thận Ở TÙ

Thực tế việc mượn xe máy của người khác diễn ra phổ biến, dễ dàng. Tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại, thậm chí làm chết người khiến người chủ sở hữu (chủ xe) phải liên đới bồi thường thiệt hại, đặc biệt hơn có khả năng bị TÙ TỘI trong khi bản thân không hề gây tổn hại đến người khác. Những chuyện tưởng rằng từ trên trời rơi xuống, thế nhưng nó lại được quy định trong luật nhằm hạn chế việc thiếu trách nhiệm đối với tài sản của mình

Xem thêm