ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DINA
Post

Hộp thư truyền hình ngày 12/05/2024

LS Lê Thị Ngọc Diễm (GĐ Công ty Luật DiNa) tư vấn trong tranh chấp về đất đai, những trường hợp bắt buộc phải hòa giải và những trường hợp không bắt buộc phải hòa giải tại UBND cấp xã trước khi khởi kiện ra tòa án.

Xem thêm
Post

Hộp thư truyền hình ngày 28/04/2024

LS Lê Thị Ngọc Diễm (GĐ Công ty Luật DiNa) tư vấn pháp luật về vấn đề vợ chồng chung sống có đăng ký kết hôn nhưng người chồng đã bỏ đi, không còn ở tại địa phương, trường hợp này người vợ muốn ly hôn có được không và thủ tục như thế nào?

Xem thêm
Post

Hộp thư truyền hình ngày 14/04/2024

LS Lê Thị Ngọc Diễm (GĐ Công ty Luật DiNa) tư vấn pháp luật về vấn đề bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật nhưng người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án và đi khỏi nơi cư trú thì trường hợp này người được thi hành án cần làm gì để bảo vệ quyền lợi.

Xem thêm
Post

Hộp thư truyền hình ngày 03/03/2024

LS Lê Thị Ngọc Diễm (GĐ Công ty Luật DiNa) tư vấn pháp luật về những trường hợp được đề nghị xem xét sửa chữa, bổ sung bản án dân sự và thẩm quyền thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án dân sự.

Xem thêm
Post

Hộp thư truyền hình ngày 02/03/2024

LS Lê Thị Ngọc Diễm (GĐ Công ty Luật DiNa) tư vấn giới thiệu chính sách của Nhà nước về việc làm và những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Luật Việc làm hiện hành.

Xem thêm
Post

Hộp thư truyền hình ngày 18/02/2024

LS Lê Thị Ngọc Diễm (GĐ Công ty Luật DiNa) tư vấn pháp luật về những trường hợp tranh chấp đất đai bắt buộc phải hòa giải và những trường hợp tranh chấp đất đai không bắt buộc phải hòa giải tại UBND cấp xã trước khi khởi kiện ra tòa án.

Xem thêm